Search More
AnasayfaBankalarTürk Eximbank
Türk Eximbank Banka Bilgileri
 • Kuruluş Tarihi: 1987
 • Resmi Ad: Türk Eximbank
  Y. K. Başkanı: Cavit Dağdaş(Vekil)
  Genel Müdür: Hayrettin Kaplan
 • Swift Kodu: TIKBTR2A
 • Web: www.eximbank.gov.tr
 • Tarihi:
  Türkiye'nin ihracatını, döviz kazandırıcı işlemlerini ve dış yatırımlarını desteklemek amacıyla kurulan "Devlet Yatırım Bankası", 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3332 sayılı Kanunla, "Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Türk Eximbank)"ye dönüştürülmüştür. Bankanın amacı, organizasyon yapısı ve faaliyet esaslarına ilişkin düzenlemeler ise anılan Kanun'un Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bankanın sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olup, bünyesinde ihracat kredisi ve ihracat kredi sigorta/garantisi hizmetlerini sunan Türkiye'nin tek resmi destekli finansman kuruluşudur.
 • Hakkında:
  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Türk Eximbank 2011 yılında 6,67 milyar ABD Doları tutarında nakdi kredi desteği ve 5,75 milyar ABD Doları tutarında sigorta/garanti imkanı sağlayarak ihracata bir önceki yıla göre %39’luk bir artışla toplam 12,42 milyar ABD Doları seviyesinde bir destek vermiştir. Böylece, Banka nakdi ve gayrinakdi destekleri ile Türkiye ihracatının %9,2’sine finansman desteği sağlamıştır. 2011 yılı sonu itibariyle Banka'nın aktif büyüklüğü (geçici verilere göre) 9,7 milyar TL olup, ödenmiş sermayesi 2 milyar TL düzeyinde bulunmaktadır. Üstlendiği özellikli görevler nedeniyle nitelikli insan kaynaklarına sahip Türk Eximbank'da temel işlem birimlerindeki profesyonel kadroların yaş ortalaması 42 olup, destek birimleriyle birlikte toplam 397 personel görev yapmaktadır. Türk Eximbank’ın Ankara'da Bölge Müdürlüğü, İzmir’de şubesi, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve Trabzon'da ise irtibat bürosu bulunmaktadır.

Türk Eximbank Hakkında Konuşulanlar


Türk Eximbank Türkiye Şubeleri


Türk Eximbank İle İlgili Resimler


Türk Eximbank Hakkında Yorum Yap